Adopteer 1.000 duim grond

Het Somawathi Home staat op een 45.000 m2 tellend grondgebied en op iedere vierkante meter helpen-als-bedrijf-adopteer--1000-duimvindt wel een activiteit plaats.  Dat is een behoorlijke lap grond en net zoveel activiteiten die ieder jaar moeten worden onderhouden en bekostigd. U kunt een stukje grond adopteren en op deze bijzondere manier bijdragen in de operationele kosten van ons kinderdorp. En omdat in Sri Lanka een stuk grond in duimen wordt berekend, vragen wij u: adopteer 1.000 duim (24 m2). Of meer…

Wij zijn volledig aangewezen op de financiële hulp van het Nederlandse publiek en bedrijfsleven. Sponsors, partners, supporters; allemaal mensen zoals u die de kinderen in Sri Lanka een warm hart toedragen. Met uw gift laat u zien dat u maatschappelijk betrokken bent. In de wetenschap dat u de kinderen in het Somawathi Home een liefdevol thuis en een veilige toekomst biedt.

Wij vragen u

Adopteer 1.000 duim grond (24 m2). Per duim betaalt u € 2,50.
Uw investering komt dus neer op een investering van € 2.500,-. Meer mag natuurlijk ook!

Hier kunt u uitzoeken welke duimen u wilt adopteren!

art impression 1000 duim grondU adopteert de 1.000 duim grond (of meer) voor een periode van 10 jaar. Daarna mag Stichting Weeshuis Sri Lanka dezelfde 1.000 duim opnieuw voor 10 jaar ter adoptie aan te bieden. Als bestaande supporter heeft u na 10 jaar uiteraard het recht van ‘eerste allocatie’.
Wilt u als bedrijf 1.000 of meer duim grond adopteren, dan krijgt uw logo een plekje op onze pagina ‘Supporters’.
Particulieren, verenigingen, wijkclubs, scholen, serviceclubs en alle andere groepen die samen 1.000 duim grond willen adopteren, mogen kiezen hoe ze in het virtuele bouwplan worden vermeld: met een naam, een logo of met een ‘eigen’ straatnaam.
Als u anoniem wilt blijven, is dat ook geen enkel probleem. De 1.000 duim die u adopteert, worden dan alleen bestempeld met de tekst ‘gealloceerd’.

Meer weten over de mogelijkheden om 1.000 duim grond te adopteren of wilt u zich hiervoor aanmelden, neem dan vandaag nog contact met ons op!

De kleine lettertjes »

Voorwaarden en condities ‘Adopteer 1.000 duim grond’

U adopteert 1.000 duim grond (of meer) voor een periode van 10 jaar. Daarna mag Stichting Weeshuis Sri Lanka dezelfde 1.000 duim opnieuw voor 10 jaar ter adoptie aan te bieden.
Als bestaande supporter heeft u na 10 jaar uiteraard het recht van ‘eerste allocatie’.
De geadopteerde 1.000 duim grond is niet verhandelbaar noch vervreemdbaar. De adoptie van 1.000 duim grond dient niet te worden beschouwd als een geldige titel strekkende tot eigendomsoverdracht van het betreffende perceel. Bovendien zal er geen leveringshandeling plaatsvinden om een eventuele eigendomsoverdracht te bewerkstelligen. De adoptie strekt slechts tot het door de supporter verrichten van een schenking. Op de schenking en de verhouding die hierdoor ontstaat, is Nederlands Recht van toepassing.

Betaling van het schenkingsbedrag vindt plaats na aanmelding

Daarna levert u als supporter uw logo of beeldmerk aan ter eventuele publicatie op de website. De Stichting Weeshuis Sri Lanka houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om een logo of beeldmerk te verwijderen uit de website, zonder voorafgaande mededeling aan of toestemming van de supporter.
Particulieren, verenigingen, serviceclubs, wijkbewoners, scholen, ouderencentra en andere instellingen zijn gerechtigd en meer dan welkom om 1.000 duim grond te ondersteunen. Indien gewenst kan een naam, beeldmerk of straatnaam in het virtuele bouwplan op de website worden vermeld.
Anonieme ondersteuning, dus zonder naamsvermelding, is ook mogelijk. Hiermee wordt de 1.000 duim als ‘toegewezen’ gealloceerd. Het aantal te adopteren 1.000 duim grond is niet gemaximeerd.