Beste Kindertehuis

2010 World Children's DayDe Nationale Kinderbescherming heeft het Somawathi Home verkozen tot het beste kindertehuis van de zuidelijke provincie van Sri Lanka.

De Nationale Kinderbescherming van Sri Lanka heeft een grootschalig onderzoek afgerond om de kwaliteit van kindertehuizen te beoordelen n.a.v. door de overheid vastgestelde criteria. Aan alle kindertehuizen is een ranking toegekend, waarmee een kwaliteitswaarborg is vastgesteld.Het Somawathi Home heeft de A status gekregen en is van de 32 kindertehuizen in het zuiden van Sri Lanka gekozen tot het beste kindertehuis!

In navolging op de provinciale verkiezingen worden de landelijke verkiezingen georganiseerd om het beste kindertehuis van Sri Lanka bekend te maken. De bekendmaking gaat plaatsvinden in oktober 2011. Sri Lanka telt in totaal 253 kindertehuizen, waar ruim 15.000 wees- en verlaten kinderen zijn ondergebracht. De kindertehuizen variëren van staatsinrichtingen tot particuliere initiatieven, waarvan de kwaliteit per tehuis veelal te wensen overlaat. Met dit onderzoek tracht de Nationale Kinderbescherming de kwaliteit van kinderopvang te verhogen.