Familiehereniging voor Somawathi kinderen

Recentelijk hebben tien kinderen het Somawathi Home verlaten en zijn zij herenigd met een van hun familieleden. Hiervan heeft de rechter besloten dat zij weer kunnen worden toegewezen aan een van hun familieleden. Van sommige kinderen is de vader of moeder inmiddels hertrouwd en daardoor aantoonbaar in staat om de voogdijschap over te nemen.

Inmiddels zijn in de afgelopen vijf jaar 25 kinderen uit Somawathi Home herenigd met hun familie.