Doneer een bedrag

Aanhef
Voor- en achternaam *
Straatnaam en huisnummer *
Postcode en woonplaats *
E-mailadres *

Donateurschap: *

Ja, ik meld mij als donateur en geef Stichting Weeshuis Sri Lanka te Den Haag, IBAN NL 76 INGB 0000 032 11, toestemming om:
 
Incasseer het bedrag maandelijks van mijn bankrekening
Incasseer het bedrag eenmalig van mijn bankrekening
De som van € *
Af te schrijven van IBAN nummer *
Uw BIC nummer *
Ja, ik ontvang graag post van Stichting Weeshuis Sri Lanka per e-mail met leuke nieuwtjes, de laatste blogs, verhalen van de kinderen en meer.
N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid het bedrag binnen dertig dagen na afschrijving, zonder opgaaf van reden, bij mijn (Post)bank terug te vorderen.