Doneer een bedrag

  Aanhef

  Voornaam en Achternaam *

  Tussenvoegsel

  Straatnaam en huisnummer *

  Toevoeging

  Postcode en woonplaats

  E-mailadres *

  Donateurschap: Ja, ik meld mij als donateur en geef Stichting Weeshuis Sri Lanka te Den Haag, IBAN NL 76 INGB 0000 032 11, toestemming om:

  De som van €

  Af te schrijven van IBAN nummer *

  Uw BIC nummer *

  Ja, ik wil graag de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen