Doneer een bedrag

Aanhef

Voornaam en Achternaam *

Tussenvoegsel

Straatnaam en huisnummer *

Toevoeging

Postcode en woonplaats

E-mailadres *

Donateurschap: Ja, ik meld mij als donateur en geef Stichting Weeshuis Sri Lanka te Den Haag, IBAN NL 76 INGB 0000 032 11, toestemming om:


De som van €


Af te schrijven van IBAN nummer *

Uw BIC nummer *Ja, ik wil graag de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen