Groei Rabobank levert Weeshuis Sri Lanka € 7.500 op

Voor elke nieuwe bedrijfsklant dit jaar krijgen jullie een leuk bedrag voor een goed doel, sprak de directie van Rabobank Den Haag en omgeving begin 2009 af met haar medewerkers. Dat levert Stichting Weeshuis Sri Lanka € 7.500 op. Initiatiefneemster Marja van Leeuwen nam maandag 11 januari de cheque in ontvangst van haar accountmanager Jasper Dijk, die de stichting had voorgedragen. Blijvende steun aan dit na de tsunami van kerst 2004 genomen initiatief is volgens haar heel belangrijk.

Structurele steun
Dankzij het doorzettingsvermogen van Marja van Leeuwen is de noodhulp van het begin veranderd in structurele steun. Inmiddels is een compleet dorp verrezen, waar 150 weeskinderen kunnen worden opgevangen en opgevoed en zo kansen krijgen op een menswaardige toekomst. “Met een onbezoldigd bestuur en veel vrijwilligers slagen we erin elke euro, die we ontvangen, voor meer dan 98% aan het weeshuis ten goede te laten komen,” aldus Marja van Leeuwen. “We hebben het CBF-keurmerk voor goede doelen en wonnen op 6 oktober de Transparantprijs voor de beste charitatieve verslaggeving.”

Inkomsten
Structurele hulp spreekt minder tot de verbeelding dan noodhulp. Toch slaagt de stichting er goed in de inkomsten op peil te houden. Dankzij allerlei acties en een groeiend bedrag aan giften van particulieren. Bedrijven doneren onder invloed van de economische omstandigheden minder. Marja van Leeuwen: “Ik hoop dat de publiciteit rond dit idee van de Rabobank andere bedrijven op identieke gedachten brengt. En dat nog meer particulieren ons hun vertrouwen en giften schenken.” Alle informatie over de stichting vindt u op www.weeshuissrilanka.nl.

Jasper Dijk (Rabobank) en Marja van Leeuwen

Een blije Marja van Leeuwen (r) ontvangt voor het weeshuis € 7.500 van Jasper Dijk van de Rabobank.

Bron: Rabobank