Onderwijs

Onderwijs is een speciaal punt van zorg in het Somawathi Home. Dit heeft twee redenen:

 • Ruim 80% van de inwonende kinderen hebben vanwege hun achtergrond een leerachterstand van één of meer jaar.
 • Slechts 40% van de kinderen in Sri Lanka haalt in het reguliere onderwijs (Government School) een voldoende voor hun O-level (de basis om verder te mogen leren na hun 16e).

Voldoende reden voor ons om Somawathi Education op te richten. De algemene ontwikkeling van de kinderen is immers van groot belang voor hun zelfvertrouwen én voor hun toekomst. Voor het inhalen van leerachterstanden maar ook om het onvoldoende niveau van de lokale school te compenseren, worden dagelijks bijlessen gegeven in reguliere schoolvakken, zoals Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, maar ook huiswerkles. De oudere kinderen krijgen bovendien een speciale examentraining om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de O-levelexamens.

Vocational Training, dat is de naam van het vakgerichte onderwijs voor de kinderen die een ambacht willen leren. Zij kunnen kiezen uit:

 • Houtbewerking
 • Tuin- en groenvoorziening
 • Zorg voor dieren
 • Pottenbakken
 • Onderhoud fietsen
 • Elektronica
 • Batik/textielbewerking
 • Mechanica
 • Naaivaardigheden
 • Kantklossen

ICT – your ticket to the top

In het computerleslokaal staan 25 computers. Al vanaf jonge leeftijd krijgen de kinderen computerles. Te beginnen met ‘wat is een keyboard’ en vervolgens leren waar de letters en cijfers te vinden zijn. De lessen worden gegeven door docenten van het opleidingscentrum Gateway. Per jaargang ontvangen de kinderen een certificaat en uiteindelijk een gecertificeerd diploma.
Sommige oudere kinderen hebben er geen enkele moeite mee om een Excel-sheet te integreren in een Word-document. Via e-learning krijgen de kinderen aanvullend onderwijs in de Engelse taal en leren zij e-mails op te stellen en te verzenden. “Dear Aunty I am big good” was een van de eerste mails die wij ontvingen.

Peuter-/kleuterschool voor de kleintjes

Onderwijs kan niet vroeg genoeg beginnen en daarom hebben wij ook een eigen peuter- en kleuterschool op het terrein gebouwd. Ruim 45 peuters en kleuters uit de regio bezoeken deze Montessorischool. Een team van zes kleuterleidsters brengt de kinderen Engelse woorden bij, leren hen geconcentreerd te tekenen, plakken en knippen. Samen zingen zij liedjes en doen zij Singalese dans. Na een voedzame lunch worden de kinderen weer opgehaald door hun ouders of grootouders.