Organisatie en personeel

Het Somawathi Education programma wordt bezocht door:

  • 104 kinderen uit het Somawathi Home.
  • 100 cursisten uit de regio

Een team van 24 parttime leerkrachten verzorgt de lessen, de syllabi en koopt in overleg met het management het benodigde materiaal. De aan het Somawathi Education verbonden onderwijsdeskundige adviseert en begeleidt de kinderen op basis van het zgn. kind-volgsysteem.

Onderwijs in Sri Lanka

Vandaag de dag duurt het basisonderwijs in Sri Lanka zes jaar. Na de basisschool volgt het junior secundair onderwijs dat vijf jaar duurt (de kinderen zijn dan ca. 16 jaar). Alle leerlingen sluiten het junior secundair onderwijs af met een examen voor het General Certificate of Education Ordinary (GCE-O, oftewel O-levels). Leerlingen die dit halen stromen door naar het senior secundair onderwijs dat afgesloten wordt met het General Certificate Education Advanced (GCE-A oftewel A-levels). Alleen leerlingen met een A-level kunnen proberen op een universiteit verder te leren. Degenen die niet worden toegelaten tot een van de universiteiten kunnen een vorm van hoger beroepsonderwijs volgen of gaan werken als leerling in dienst bij bedrijven of bij de overheid. Het reguliere onderwijs is verre van toereikend en landelijk gezien haalt slechts 40% van de kinderen hun O-level. (Bron: Save the Children).

Rumesh – bewoner van Somawathi Home

“Ik ben een van de eerste kinderen en woon al 10 jaar in het Somawathi Home. Er wordt hier heel veel les gegeven. Pottenbakken, timmeren, dansen, muziek maken, e-learning en nog veel meer. Ik hou heel veel van tuinieren en verzorg iedere dag mijn eigen tuintje. Alles wat er groeit verkoop ik aan de koks in de keuken en dat geld gaat allemaal naar mijn spaarrekening voor als ik groot ben.”

Leerlingen – Somawathi Montessori Preschool

“Samen met nog 45 peuters en kleuters bezoeken wij iedere dag de Montessorischool op het terrein van Somawathi Home. We hebben allemaal een schooluniform, schoenen en sokken gekregen. Op school leren we Engelse liedjes, knippen, plakken en doen we dansjes. Iedere dag krijgen we een maaltijd voordat onze moeders ons weer komen halen.”

Schoolhoofd van Dharmika College

“Ruim 600 leerlingen heeft mijn school en naast het reguliere onderwijs hecht ik grote waarde aan teamspirit en lichaamsbeweging. Jaarlijks houdt onze school een grote sportmanifestatie waar alle leerlingen aan deelnemen. Het is duidelijk dat de kinderen van het Somawathi Home in goede conditie zijn, want zij slepen menig prijs in de wacht.”