Jaarverslag 2007

nwsbrf20080530_001

Niet geheel zonder trots presenteren wij u de jaarcijfers 2007, de voortgang en de gestelde doelen voor 2008. Met een resultaat van EUR 490.310,- aan totale baten hebben wij per saldo EUR 111.590,- mogen toevoegen aan ons eigen vermogen. Aan bouw, onderwijs, medische en operationele kosten is EUR 360.000,- in Sri Lanka besteed.

Alles onder supervisie en controle van Twynstra Gudde en de accountants van Deloitte en SJMS Deloitte in Colombo. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers en professionals met slechts 2,97% overheadkosten.

Klik hier om het jaarverslag te downloaden. Een gedrukte versie is verkrijgbaar bij overmaking van €20,- onder vermelding van ‘jaarverslag 2007’.