Paviljoens 19 en 20 gereed en geopend

Paviljoen 19 en 20Op 16 april j.l.. werden de laatste paviljoens officieel geopend door de heer Anthony de Monchy van De Lage Landen.

De nieuwbouw is op het lagere gelegen terrein gerealiseerd. Hiermee kan op termijn een splitsing worden gemaakt tussen de jongens en de meisjes. De trappen die het lagere en het hoger terrein met elkaar verbinden vormen nu het openluchttheater. Naar verwachting zullen 15 nieuwkomers, na de opening, worden toegewezen door de Nationale Kinderbescherming.

Voor de bouw van nieuwe en extra klaslokalen op het terrein werd op 16 april 2009 de eerste steen gelegd.