Veruiming giftenaftrek 2012

Op Prinsjesdag is in de troonrede de nieuwe Geefwet 2012 aangekondigd.

De Geefwet is onderdeel van het Belastingplan 2012. De Geefwet is vastgesteld om het geefgedrag aan ANBI geregistreerde goede doelen in stand te houden en te stimuleren. Voor een gift aan een ANBI instelling gaat voor een periode van vijf jaar een extra belastingvoordeel gelden. Uw accountant of fiscaal adviseur zal u hierover informeren.