Disclaimer

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Weeshuis Sri Lanka.

Stichting Weeshuis Sri Lanka probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten op de site

De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door Stichting Weeshuis Sri Lanka en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op onze website als donateur van Stichting Weeshuis Sri Lanka of om bijvoorbeeld nieuws te ontvangen, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen. Stichting Weeshuis Sri Lanka zal echter NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen door Stichting Weeshuis Sri Lanka gebruikt. Uiteraard bieden wij maximale beveiliging en bescherming bij de opslag van persoonsgegevens. Doel van de verwerking van persoonsgegevens. Indien u ons uw persoonlijke gegevens verschaft, worden deze in onze database opgenomen en verwerkt. Om u te informeren over nieuws en actualiteiten die uitgaan van deze site en nadat u zich hiervoor heeft geregistreerd.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw pc, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies worden gebruikt om de website van Stichting Weeshuis Sri Lanka beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Stichting Weeshuis Sri Lanka gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u informeert telkens wanneer er cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak van cookies verhindert.

Cookie Google Analytics

Om meer informatie te genereren over het webbezoek wordt er een cookie van Google Analytics geplaatst. Hiermee wordt informatie verkregen zoals het aantal websitebezoekers, pageviews enz. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De opslagperiode van deze cookie is 2 jaar na plaatsing of update.

Cookie Social Media

Er worden ook cookies van Social Media kanalen geplaatst. Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook cookies bij u plaatsen voor het liken van berichten of het plaatsen van een statusupdate. Deze cookies worden geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Stichting Weeshuis Sri Lanka website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Ditzelfde principe geldt ook voor Twitter en Google+.

Aansprakelijkheid

Stichting Weeshuis Sri Lanka aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van onze website.

Stichting Weeshuis Sri Lanka wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden.

© 2015 Stichting Weeshuis Sri Lanka