• 104 kinderen inwonend onder voogdijschap

  • 10 kinderen uitwonend in naschoolse opvang

  • 135 spaarboekjesmet rs. 500,- (circa €3,-) per dag

  • 100 cursisten uit de regio voor de lesprogramma’s

  • 22 kleuters op de Montessori Kleuterschool

  • 23 peuters op de Montessori peuterschool

  • 1500 patiënten voor gratis medische zorg

  • 65 lokale, betaalde medewerkers

Wat doet Stichting Weeshuis Sri Lanka

Een liefdevol en veilig thuis

In de allereerste plaats is het Somawathi Home een liefdevol en veilig thuis voor de 104 kinderen die wij onder onze hoede hebben. Hier kunnen ze opgroeien en zich ontwikkelen tot gezonde, verantwoordelijke en goed opgeleide bewoners van de samenleving met respect voor de cultuur en tradities.

In totaal telt het Somawathi Home 20 woonpaviljoens. In ieder paviljoen wonen maximaal 8 kinderen samen met een zorgmoeder. Op ons eigen terrein beschikken we over allerlei faciliteiten om het kinderdorp zo efficiënt mogelijk te laten functioneren, zoals watervoorziening, een stroomgenerator, een centrale keuken en leslokalen.

Onderwijs

Omdat de kwaliteit van het openbaar onderwijs (Government School) in Sri Lanka niet zo best is, zijn we met een aanvullend onderwijsprogramma gestart: Somawathi Education. Dit is zowel voor onze eigen kinderen in het Somawathi Home als ook voor de kinderen uit de regio. De algemene ontwikkeling van de kinderen is immers heel erg belangrijk voor hun zelfvertrouwen én voor hun toekomst. Somawathi Education omvat een breed scala aan onderwijs en bijlessen op diverse niveaus en voor verschillende leeftijdsgroepen. Hier leest u meer over ons onderwijsprogramma.

Hulp aan de regio

Maar wat in 2005 begon als een project voor kinderen die getroffen zijn door de tsunami is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan een weeshuis alleen. Het Somawathi Home is inmiddels een kinderdorp met een regiofunctie. Kinderen uit de omgeving kunnen naar de Montessori peuter- en kleuterschool op het terrein, er zijn naschoolse computerlessen voor oudere kinderen uit de omgeving en de mensen in de regio mogen ook gratis gebruik maken van onze medische post met een huisarts, tandarts, laboratorium, apotheek en oogkliniek.

Fondsen werven

Het is onze primaire taak als stichting om ieder jaar genoeg geld in te zamelen om de continuïteit van de liefdevolle opvang en verzorging van de kinderen in het Somawathi Home te waarborgen. Bovendien biedt Somawathi Home ieder kind perspectief door begeleiding op maat en diversiteit in programma’s. De geboden faciliteiten worden (deels) ook ter beschikking gesteld aan de regio. Wij werven fondsen om dit mogelijk te blijven maken.