Onze organisatie

Onze organisatie is sinds de start in 2005 succesvol dankzij de geweldige inzet van talloze vrijwilligers en professionals die hun diensten aanbieden. Iedereen zet zich met passie en belangeloos in voor het weeshuis zonder salariëring. De Stichting heeft dan ook geen enkele betaalde kracht. Er wordt zelfs vanuit huis gewerkt om de kosten te beperken.

Stichting Weeshuis Sri Lanka kent een Dagelijks Bestuur, een Raad van Toezicht en een Comité van Aanbeveling, aangevuld met Ambassadeurs en diverse vrijwilligers met verschillende expertise.

Dagelijks Bestuur

 • De heer Klaas Kamphuis (voorzitter)
 • Mevrouw M.J. van Leeuwen (directeur / bestuurslid)
 • Mevrouw S.J. Pahud de Mortanges-Kroes (penningmeester)
 • De heer Simon Klein (bestuurslid)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

 • De heer drs M. de Rooij, voormalig directielid Twynstra Gudde
 • De heer drs J.A. de Monchy – voorheen Secretaris Groepsdirectie De Lage Landen
 • De heer M. Lentze – notaris bij notariskantoor Ellens & Lentze
 • De heer W.L. Boone – RA, sector coördinator Accountancy & Financial PUM

Organisatie in Sri Lanka: Somawathi Sparamadu Trust

 • Mr. N. Illleperuma, adviseur
 • Mr. P. de Silva, adviseur
 • Mrs. K. Wickremasinghe, adviseur Human Resources
 • Mrs. L. Boteju, adviseur Education

In Sri Lanka is de Somawathi Trust opgericht. Hierin zijn onder meer de grond (45.000 m2) en de gebouwen ondergebracht. Vanuit de Trust worden de operationele kosten betaald. Maandelijks maakt de Stichting geld over aan de Trust om de operationele kosten en de kosten voor bouw en onderhoud te dekken. De Trust voert de directie over het Somawathi Home.

 • Mr. M. Saparamadu, project directeur
 • Mrs. K. Wickremasinghe, Human Resources
 • Mrs. L. Boteju, Education
 • Mr. Th.H.M. Broeke, bestuurslid Trust
 • Mrs. S.J. Pahud de Mortanges-Kroes, bestuurslid Trust
 • Mrs. M.J. van Leeuwen, bestuurslid Trust

Comité van Aanbeveling

 • De heer A.D. Boer, voormalig CEO Koninklijke AHOLD
 • De heer mr H.F. Doeleman, advocaat Höcker Advocaten – Oud-deken te Amsterdam – Mediator
 • De heer K. van de Graaf, TV presentator – communicatie specialist
 • De heer prof dr L.C.P.M. Meijs, bijzonder Hoogleraar Erasmus Universiteit
 • De heer mr drs C.H.J. van Leeuwen, voormalig Staatssecretaris – Advocaat – Mediator

Ambassadeurs

De meeste ambassadeur hebben het Somawathi Home al vaker bezocht en onderhouden binnen hun regio contacten om hun ervaringen te delen en om fondsen te werven.

 • Mevrouw M. Oosterbaan – Vlieland
 • De heer B. Hoeboer – Ermelo
 • Mevrouw M. Witte –Ransdaal

Vrijwilligers/Professionals

Een team van professionals staat ons ter beschikking om daar waar nodig expertise te bieden.

Dit varieert van adviezen op het gebied van vermogensbeheer, juridische en fiscale zaken, vormgeving en creativiteit, webdesign, drukwerk, inrichting en uitwerking administratie, bouw- en projectbegeleiding tot allerhande andere ondersteuning.

 • De heer P. Derks (architect)
 • Mevrouw F. Breugelsdijk (strategie en beleid)
 • De heer M. Van de Maesen de Sombreff (filmproducent)
 • De heer M. Appel (financiële administratie)
 • Mevrouw Mariëlle Colbers (communicatiebeleid)
 • De heer R. Rievers  (vormgeving)
 • Mevrouw J. van Cooten (strategie en beleid)
 • Mevrouw P. Brand (strategie en beleid)
 • Mevrouw E. Loots (teksten)

logo-somawathi niwasa