Medische post

De Medische Post heeft een eigen ingang tot het terrein en is daarmee ook toegankelijk voor de bewoners uit de regio. Kosteloze behandeling wordt verstrekt aan een duizendtal mensen.

De Medische Post bestaat uit:

  • huisartspost
  • apotheker
  • tandartspost
  • oogkliniek
  • vaccinatiecentrum
  • laboratorium

Medical camp

Regelmatig vindt een ‘medical camp’ plaats in de Medische Post. Hierbij komt een aantal specialisten uit Colombo op vrijwillige basis naar het Somawathi Home om kosteloos een consult, behandeling of medicatie te geven.

Tandartspost

Twee dagen per week heeft de lokale tandarts spreekuur in de Medische Post. Een vanuit Nederland gedoneerde tandartsuitrusting is geïnstalleerd en aangevuld met alle benodigdheden om gebitsverzorging toe te passen.

Oogkliniek

In de oogkliniek worden oogmetingen gedaan door een lokale opticien en worden brillen verstrekt. De brillen worden beschikbaar gesteld door particulieren en opticiens in Nederland.

Vaccinatiecentrum

Regelmatig komt het voor dat kinderen met een ziekte onder de leden – zoals bijvoorbeeld de bof en mazelen – het tehuis binnenkomen. Met alle gevolgen vandien. Inmiddels zijn alle in- en uitwonende kinderen en kleuters op de kleuterschool ingeënt tegen de meest voorkomende kinderziektes.

Apotheek/dispensary

Een gestandaardiseerde voorraad aan medicijnen is op basis van recept verkrijgbaar in de huisapotheek. Medicatie wordt gratis verstrekt op basis van een diagnose van een kortdurende ziekte. Chronisch zieken (diabetici, hartpatiënten e.d.) worden doorverwezen naar het Government Hospital waar verdere behandeling plaatsvindt en gratis medicatie verstrekt wordt.

Medische en psychologische zorg

De Matron van het Somawathi Home is verantwoordelijk voor de zorg over de kinderen, samen met de zorgmoeders. Van ieder kind wordt een dossier bijgehouden. Sommige kinderen krijgen extra begeleiding van een psycholoog. Andere kinderen worden door een maatschappelijk werker begeleid.

Monitoring en observatie

Nieuw binnengekomen kinderen worden tijdelijk ondergebracht in de observationroom. Dit ter observatie, voor medisch onderzoek en om eventuele gedragsstoornissen te kunnen signaleren. Pas wanneer de kinderen zijn ‘wel bevonden’ worden zij overgeplaatst naar de woonpaviljoens en onder de zorg van een zorgmoeder gesteld. Wekelijks komt een counselor om kinderen met problemen te begeleiden.