Feiten en cijfers

Wilt u nog meer feiten en cijfers zien?

Hier vindt u al onze Jaarverslagen op een rij.

Rechtsvorm

In Nederland: Stichting
Raad van Toezicht
Dagelijks Bestuur
Comité van Aanbeveling

In Sri Lanka: Trust & NGO
Somawathi Trust in Sri Lanka
Landelijke NGO

Organisatie

Particulier hulpverleningsproject: Alle bestuursleden en trustees werken onbezoldigd.

Registratie & Erkenning

ANBI-status.
Winnaar Transparant Prijs 2009 + 2010
Landelijke NGO-status in Sri Lanka
Beste kindertehuis van Zuid Sri Lanka

Vrijwilligers en professionals

Versterken op allerlei fronten en met verschillende expertises in het bestuur.

Fondsenwerving en Overhead

Fondsenwerving; excl. rente
2005 : € 2.526.000,-
2006 : €    612.000,-
2007 : €    401.000,-
2008 : €    354.000,-
2009:  €    427.000,-
2010: €     355.000,-
2011: €     247.618,-
2012: €     273.666,
2013: €     232.696,-
2014: €     185.589,-
2015: €     326.000,-
2016: €     278.454,-
2017: €     295.989,-
2018: €     118.710,-
2019: €     81.003,-
2020: €     88.805,-

Overheadkosten 2005 – 2020: 3,7%

Besteed aan doelstelling 2005-2020

Bouw, infrastructuur en operationele kosten: € 5.164.981,-

Operationele kosten per jaar

Ca. € 225.000,- per jaar (inflatie gebonden)

Bestemmingsreserve

Ultimo 2020 € 2.017.321,- inclusief verkregen rente. Benodigd voor de komende jaren en onderdeel van de garantie aan de Nationale Kinderbescherming in Sri Lanka.

Financiële controle

Deloitte Nederland
Deloitte Sri Lanka
With Accountants

Bouwmanagement

Twynstra Gudde voor aanbestedingen en certificering gebouwen.

Communicatie

 • Website: weeshuissrilanka.nl
 • E-mailverkeer: info@weeshuissrilanka.nl
 • Digitale nieuwsbrieven
 • Jaarverslagen
 • Social Media

Projectmatig

Onder Sri Lankaanse leiding met toezicht en financiële steun vanuit Nederland. Vraaggericht; inspelen op noden en behoeften. Regiofunctie met faciliteiten voor de nabije omgeving.

Looptijd

Zolang er in Sri Lanka behoefte is aan kinderopvang. Dit wordt jaarlijks besproken met lokale kinderbescherming.

Capaciteit

-104 kinderen inwonend onder voogdijschap
-25 zorgmoeders

Missie

Het creëren van een door lokaal management gerunde liefdevolle en veilige omgeving voor kinderen. Waar zij kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot gezonde, verantwoordelijke en goed opgeleide bewoners van de samenleving; met respect voor de cultuur en tradities.

Visie

Somawathi Home biedt ieder kind perspectief door maatwerk en diversiteitsprogramma’s. De Stichting Weeshuis Sri Lanka werft fondsen om dit mogelijk te maken. De geboden faciliteiten worden (deels) ook ter beschikking gesteld aan de regio.

Zelfredzaamheid

Op kleine schaal worden groenten en fruit verbouwd en worden zelfgemaakte kunstwerken verkocht aan bezoekers. Tevens worden met regelmaat ‘almsgivings’ gedoneerd, waarbij bezoekers een lunch of maaltijdenpakket aanbieden. Onderzocht wordt of het haalbaar is om de komende jaren meer inkomsten te genereren.

Faciliteiten

In het Kinderdorp Somawathi Home wordt hulp geboden en worden faciliteiten verstrekt aan:

 • 104 kinderen inwonend onder voogdijschap
 • 130 spaarbankboekjes met Rs. 500,- per maand
 • 100 cursisten uit de regio voor lesprogramma’s
 • 45 peuters en kleuters op de Montessori school
 • 1.500 patiënten voor gratis medische zorg
 • 65 lokale en betaalde medewerk(st)ers
Organisatie Weeshuis Sri Lanka

Politiek

Behoudens de samenwerking met de Nationale Kinderbescherming zijn er geen politieke invloeden.

Toekomst

De Stichting en de Trust hebben zich gecommitteerd aan de Nationale Kinderbescherming om zorg te dragen voor de inwonende kinderen tot tenminste hun 18e levensjaar en indien noodzakelijk voor de komende generaties kinderen die opvang behoeven.