Wie helpen wij

Na de tsunami waren het hoofdzakelijk de kinderen die hun ouders hadden verloren en niet bij familie terecht konden; zij vonden een veilig thuis in ons Somawathi Home. Maar wat begon als een hulpverleningsproject voor deze kinderen, is uitgegroeid tot veel meer dan een weeshuis alleen. Tegenwoordig werken wij nauw samen met de Sri Lankaanse Kinderbescherming als het gaat om het opnemen van nieuwe kinderen met de meest uiteenlopende achtergronden. Alle kinderen blijven tenminste tot hun 18e jaar bij ons wonen. Tot die tijd zijn ze onder voogdij van de Trust en blijft het Somawathi Home hun veilige en liefdevolle thuis. Kinderen met diverse achtergronden worden tegenwoordig door de Sri Lankaanse Kinderbescherming (National Child Protection Authority) toegewezen aan het Somawathi Home.

Op verzoek van en in overleg met de Kinderbescherming in Galle werft Stichting Weeshuis Sri Lanka fondsen om een vangnetfunctie te kunnen bieden voor kinderen die niet bij pleeggezinnen kunnen worden geplaatst of waarvan de plaatsing uiteindelijk is mislukt. Het gaat altijd om jonge kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 9 jaar; voor oudere broertjes en zusjes wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt, want we willen gezinsleden niet onnodig van elkaar scheiden. Het Somawathi Home vervult voor deze kinderen de vertrouwensrol van ouderlijk huis.

Hoe lang mogen ze blijven?

Alle kinderen blijven tot tenminste hun 18e levensjaar in het Somawathi Home wonen. Zo lang zijn ze onder voogdij van de Trust en blijft het Somawathi Home hun veilige en liefdevolle thuis. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat de kinderen op hun 18e op eigen benen kunnen staan.
Echter, in de Sri Lankaanse cultuur is het voor meisjes ongebruikelijk om uit huis te gaan als ze niet getrouwd zijn. En ook de kinderen die op hun 18e nog een opleiding volgen, blijven uiteraard verbonden aan het Somawathi Home; dit is immers hun ouderlijk huis. Per jongvolwassene wordt bezien wat een passende oplossing is.