Hoe helpen wij

Wij hebben als stichting in Nederland maar één primaire taak

Ieder jaar genoeg geld inzamelen om het Somawathi Home draaiende te houden. Wat doen we met dat geld? Oftewel: wat bieden wij allemaal aan in dit fantastische kinderdorp? In de eerste plaats een veilig thuis voor onze 104 verweesde en verlaten kinderen met alle zorg die daarbij hoort, zodat zij later op eigen benen kunnen staan en een veilige toekomst tegemoet zien. Maar we doen nog veel meer en niet uitsluitend voor onze eigen kinderen; ook de kinderen uit de regio mogen in ons kinderdorp naar de dokter en naar de tandarts. En ze mogen bij ons naar school. U ziet, wat eind 2004 begon met het brengen van 24 dozen medicijnen is uitgegroeid tot een duurzaam hulpverleningsproject in Sri Lanka.

Wonen: een veilig thuis

Het Somawathi Home is in de eerste plaats het veilige thuis van 104 verweesde en verlaten kinderen. In kleine groepjes van 8 wonen zij samen met hun zorgmoeder in een woonpaviljoen. Dit is een volledig ingericht woonhuis. De zorgmoeder draagt de zorg voor haar gezin. Zij helpt met het huiswerk, leert de kinderen koken, het huis schoonhouden, doet gezamenlijk met de kinderen de inkopen en samen onderhouden zij hun moestuintje. Alle 20 woonpaviljoens hebben een eigen stukje moestuin in de gezamenlijke groententuin, waar veelgebruikte groenten en kruiden worden verbouwd.

Onderwijs

Onderwijs is een speciaal punt van zorg in het Somawathi Home. Dit heeft twee redenen:

  1. Ruim 80% van de inwonende kinderen hebben vanwege hun achtergrond een leerachterstand van één of meer jaar.
  2. Slechts 40% van de kinderen in Sri Lanka haalt in het reguliere onderwijs (Government School) een voldoende voor hun O-level (de basis om verder te mogen leren na hun 16e).