Financiële hulp voor uitwonende kinderen

Organiseer een event voor Stichting Weeshuis Sri Lanka

Ook een groep uitwonende kinderen maakt deel uit van de Somawathi-familie. Deze kinderen wonen in de regio, hebben één of beide ouders verloren en leven in hun eigen community. Deze groep kinderen – aan ons toegewezen door de Kinderbescherming – krijgt van ons maandelijks financiële support, medische en psychische begeleiding. Ze nemen ook deel aan ons naschoolse onderwijsprogramma.

Een aantal getalenteerde kinderen uit de regio ontvangt bovendien een studiebeurs van ons: een maandelijkse toelage om te kunnen studeren aan de Hoge School of Universiteit elders in het land. Medicijnen, kunst, accountancy en rechten zijn de studies waarvoor Stichting Weeshuis Sri Lanka een financiële bijdrage levert.

Sparen voor later

Voor ieder in- en uitwonend kind hebben wij bij de Peoples Bank in Sri Lanka een spaarrekening geopend waar iedere maand Rs. 500,- (circa € 3,50) op wordt gestort. De kinderen krijgen dit geld als ze 18 jaar worden; dit is bedoeld om dan hun eigen leven op te bouwen, een bedrijfje op te richten of om hun studie te betalen.