Een schenking is kinderspel

Een schenking aan Stichting Weeshuis Sri Lanka kan u zomaar belastingvoordeel opleveren, wist u dat? Een periodieke schenking is, ongeacht de hoogte van het bedrag, volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dat zou wel eens een interessante optie voor u kunnen zijn om ons te helpen…

Alleen dankzij uw steun kunnen wij de 104 verweesde en verlaten kinderen in het Somawathi Home een liefdevol thuis en een veilige toekomst blijven bieden. Met uw financiële bijdrage maakt u het verschil voor deze kinderen die geen ouders of familie hebben die voor hen kunnen zorgen! Een gift is snel geregeld, veilig en online.

Een periodieke schenking kan fiscaal een stuk aantrekkelijker voor u zijn dan het doen van een eenmalige gift. Voorwaarde is wel dat u minimaal 5 jaar lang hetzelfde bedrag schenkt aan Stichting Weeshuis Sri Lanka. Dit wordt dan vastgelegd in een onderhandse schriftelijke overeenkomst. U kunt de overeenkomst periodieke gift hier downloaden.

Voordelen van periodiek schenken

  • Uw donatie is volledig fiscaal aftrekbaar.
  • Met uw financiële steun draagt u minimaal vijf jaar bij aan het werk van Stichting Weeshuis Sri Lanka en daarmee aan het realiseren van onze lange termijn visie.
  • Voor het passeren van de akte hoeft u niet naar de notaris. U stuurt de getekende overeenkomst naar Stichting Weeshuis Sri Lanka en wij regelen de rest.
Een schenking is kinderspel

Wat moet u doen?

Download hier de Overeenkomst periodieke gift. Vul de overeenkomst in, print de ingevulde overeenkomst, onderteken deze en stuur het document per post naar:

Stichting Weeshuis Sri Lanka
Postbus 82261
2508 EG  Den Haag

Wij vullen de overeenkomst verder voor u in en sturen deze binnen drie weken terug. De overeenkomst kunt u daarna indienen bij de jaarlijkse belastingaangifte voor de aftrek van uw donatie.

ANBISticker Anbi

Stichting Weeshuis Sri Lanka is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.

P.S. Uw notaris kan u verder adviseren over bijzondere giften aan goede doelen als Stichting Weeshuis Sri Lanka. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij uw eigen notaris, maar u kunt ook de Notaristelefoon (0900-3469393) bellen. Meer informatie vindt u ook op www.notaris.nlTestamenttest.nl is een handige website voor informatie en advies over alle zaken rondom schenken, nalaten en een testament.

Misschien vindt u deze andere mogelijkheden om ons te helpen ook wel interessant >>