Richt een Fonds op Naam op

Iedereen kan een Fonds op Naam oprichten

Iedereen – particulieren, bedrijven én organisaties – kunnen een Fonds op Naam oprichten. Het voordeel? U bepaalt zelf waaraan uw geld wordt uitgegeven zolang het maar past binnen de doelstelling van Stichting Weeshuis Sri Lanka. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het thema onderwijs. Of misschien wilt u juist dat uw geld wordt besteed aan de medische zorg of juist aan alle infrastructurele voorzieningen in het Somawathi Home. En u heeft er geen omkijken naar, want wij beheren en besteden uw geld zoals dat met u is afgesproken.Doe een periodieke gift
Met een Fonds op Naam binnen Stichting Weeshuis Sri Lanka heeft u uw eigen fonds zonder alle bestuurlijke en administratieve verplichtingen die bij een stichting horen. U kiest zelf de naam van het fonds en bepaalt welk bedrag u in het fonds wilt storten. Een Fonds op Naam is mogelijk vanaf €15.000,-.

U kunt uw Fonds op Naam op drie verschillende manieren vormgeven

  • via een eenmalige gift
  • via een notariële akte
  • via een testamentaire beschikking

U stelt samen met Stichting Weeshuis Sri Lanka een overeenkomst op tot stichting van een Fonds op Naam. Hierin legt u vast waaraan en binnen welke termijn uw gift wordt besteed. U bepaalt zelf hoe lang uw Fonds op Naam zal bestaan en de termijn waarbinnen de totale som van het fonds besteed mag worden.
Afhankelijk van de door u gekozen vorm stelt u aanvullend met de notaris een notariële akte of testament op. Bij een eenmalige gift is dit niet nodig. Stichting Weeshuis Sri Lanka beheert en besteedt uw gelden zoals dat met u is afgesproken en vastgelegd en zal uw gelden niet beleggen. Jaarlijks ontvangt u een transparante verslaglegging.

Fiscale voordelen van een Fonds op Naam

Als u bij leven een Fonds op Naam opricht, kan dit fiscaal voordeel voor u opleveren. Het onder voorwaarden geschonken bedrag is namelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De fiscus betaalt dan een derde tot de helft van het vermogen van uw Fonds op Naam. Bovendien komt het volledige bedrag ten goede aan uw Fonds op Naam omdat Stichting Weeshuis Sri Lanka geen schenkbelasting over de schenking hoeft te betalen.

Vragen?

Als u vragen heeft over het oprichten van een Fonds op Naam, neem dan contact met ons op.
Wij beantwoorden natuurlijk al u vragen en bespreken de mogelijkheden heel graag persoonlijk met u.
ANBI Stichting Weeshuis Sri Lanka is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.P.

P.S.

Uw notaris kan u verder adviseren over bijzondere giften aan goede doelen. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij uw eigen notaris, maar u kunt ook de Notaristelefoon (0900-3469393) bellen. Meer informatie vindt u ook op www.notaris.nl
Testamenttest.nl is een handige website voor informatie en advies over alle zaken rondom schenken, nalaten en een testament.Misschien vindt u deze andere mogelijkheden om ons te helpen ook wel interessant.