Jaarverslag + actueel beleidsplan en budget

De gestelde doelen

In de jaarverslagen leest u alles over de gestelde doelen, hetgeen bereikt is, onze plannen voor de toekomst, de financiële prognose voor de continuering voor de komende jaren, de binnengekomen donaties en niet onbelangrijk dat we met een absoluut minimum aan kosten het weeshuis exploiteren.

Hulde aan alle vrijwilligers, de Sri Lankaanse partners in de Trust en allen die ons geholpen hebben met het aanbieden van diensten. Wij zijn enorm trots op dit resultaat!

Sinds de oprichting maken wij jaarlijks een zo transparant mogelijk Jaarverslag voor u als donateur, voor het CBF en om mee te dingen naar de Transparant Prijs. Inmiddels mochten wij in 2008 een eervolle vermelding ontvangen en ons in 2009 en 2010 zelfs winnaar van de Transparant Prijs noemen.

ANBI

Formulier registratie ANBI

Jaarverslagen en actuele plannen

Een gedrukte versie van de jaarverslagen is verkrijgbaar door overmaking van € 20,- onder vermelding van ‘jaarverslag + jaartal’.

logo-somawathi niwasa